Aanmelden

Bent u enthousiast over de Noorderschool? 
De Noorderschool is populair bij veel ouders in Oostzaan die op zoek zijn naar een school voor hun kind. Daar zijn wij heel blij mee, maar dat betekent ook dat wij door de beperkingen in onze opvangcapaciteit niet ieder kind zomaar kunnen plaatsen. Daarom hanteren wij een toelatingsbeleid die u hier kunt vinden. Daarin kunt u lezen op basis van welke criteria de directeur van de Noorderschool op welk moment besluit in welke volgorde welke nieuwe leerlingen worden toegelaten.

Bent u nog steeds enthousiast? Meld u dan aan voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Leerkrachten aan het woord

"De samenwerking met collega's is goed en op elkaar afgestemd."

"Wij vinden dat wij samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en dat je elkaars kinderen aan mag spreken. Dit vind ik erg prettig en zorgt ervoor dat het schoolklimaat goed is."