Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Sommige ouders doen dat door mee te praten en mee te denken over het beleid van de school. Andere ouders kiezen ervoor vooral praktisch behulpzaam te zijn in de school. Waarvoor een ouder kiest is niet van belang. Het is wel essentieel dat ouders en school elkaar leren kennen en zich samen inzetten voor de kinderen.

Medezeggenschapsraad (MR) 
Hierin hebben naast twee leerkrachten, ook twee ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. Daarnaast is er een Oudervereniging voor het innen van de ouderbijdragen.

Ouderhulp
Ouders kunnen door ons gevraagd worden voor het helpen bij activiteiten zoals projecten, excursies, feestelijkheden, Klasse(n) in kunst (KIK), maken van foto's of de schoolkrant, het runnen van de schoolbibliotheek, onderhoud en kleine reparaties, hoofdluiscontrole en andere hand-en-span-diensten. Wij zijn blij met alle hulp die we krijgen van ouders, in welke vorm dan ook.

Ouders aan het woord

"De sfeer is prettig en persoonlijk."

"Het is fijn om laagdrempelig een afspraak met een juf of meester te kunnen maken. Er is een enthousiast team met een heldere visie. Door de kleinschaligheid is de ouderbetrokkenheid hoog."