Kunst & cultuur

Kunst en cultuur zijn speerpunten van de Noorderschool en we werken projectmatig aan meerdere disciplines zoals muziek, beeldende vorming, drama, dans, literatuur, cultureel erfgoed en fotografie. Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Door kennis te nemen van diverse kunsten en culturen ontwikkelen leerlingen begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere 'talen te spreken', waardoor onvermoede talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn. Daarnaast is creativiteit van groot belang voor onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

Op het gebied van kunst en cultuur maken we graag gebruik van de kennis en ervaringen van onze partners in de regio. We maken gebruik van het aanbod van het Cultuurmenu Zaanstreek en zoeken samenwerking met culturele instellingen zoals de plaatselijke muziekverenigingen en Stichting Jeugdtheater Oostzaan (SJOO).

 

Leerlingen aan het woord

"Op school gaan we goed met elkaar om."

"We pesten elkaar niet. We hebben veel vrijheid en de juffen en meesters helpen je als het nodig is."