Onderwijsvisie

Het motto van de Noorderschool is: Elk kind telt mee… 

Onze visie

Levensbeschouwelijk
 • Wij zijn een openbare school.
 • Alle kinderen zijn in principe welkom, mits we antwoord kunnen geven op de onderwijsbehoefte van het kind.
 • Wij leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan.
 • Wij leren kinderen om te gaan met verschillen.
Maatschappelijk
 • Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.
Pedagogisch
 • Wij stimuleren de zelfredzaamheid van ieder kind. Daarnaast geven wij de kinderen verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
 • Wij bieden onze kinderen een veilig leef- en leermilieu aan.
Onderwijskundig
 • Wij bieden onze kinderen onderwijs op maat aan. Waar mogelijk differentiëren wij naar niveau, tempo, interesse en leerstijl.
 • Wij begeleiden elk kind naar zijn/haar plaats in de maatschappij.
 • Wij besteden relatief veel leertijd en zorg aan het aanleren van de basisvaardigheden 'taal', 'lezen' en 'rekenen'.
 • Wij leveren teamwerk.
 • Wij betrekken ouders bij ons onderwijs.

Ouders aan het woord

"Ik vind de individuele benadering van elke leerling belangrijk".

"De sfeer, de uitstraling en de ligging van de school zijn goed. Het is fijn dat er zo veel extra activiteiten worden georganiseerd, zoals sport, toneel, dans en zang. De docenten werken met liefde ontzettend hard voor onze school."