Een gezonde schoollunch stimuleert gezond eetgedrag

06-07-2021
Noorderschool heeft mee gedaan aan een quickscan onder scholen die een schoollunch aanbieden. Doel was om te kijken wat een school nodig heeft om dat te kunnen realiseren. Conclusie was dat het voor scholen organisatorisch haalbaar is om een schoollunch aan te bieden.
Met het onderzoek worden de eigen ervaringen van Noorderschool onderschreven.
Noorderschool biedt alle kinderen een lunch aan die bestaat uit een broodmaaltijd plus groente en fruit. Elke middag worden de tafels gedekt en gaat iedereen rustig zitten om samen te genieten van een gevarieerde lunch met brood, beleg en zuivel. Kinderen kiezen zelf wat ze eten, maar de eerste boterham is met hartig beleg. Kinderen blijven minimaal 15 minuten aan tafel zitten. Kinderen uit de bovenbouw helpen kinderen uit de onderbouw met broodsmeren. De lunch wordt georganiseerd met hulp van vrijwilligers onder leiding van een professionele lunchcoördinator. We kopen lokaal onze producten in. Ouders betalen per schooljaar € 125,- voor de schoollunch.

We hebben goede ervaringen met het aanbieden van de lunch. Het heeft echt
meerwaarde samen aan tafel te eten en het maakt dan ook onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. Wij nodigen andere scholen van harte uit om eens te komen kijken hoe wij de schoollunch organiseren.

Wilt u meer weten over de positieve effecten van eten op school, bekijk dan de website van Eten op school.
 

Leerlingen aan het woord

"Op school gaan we goed met elkaar om."

"We pesten elkaar niet. We hebben veel vrijheid en de juffen en meesters helpen je als het nodig is."